TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul siteului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.